Hartelijk dank voor uw bezoek aan Toys R Us. Als u hulp nodig hebt bij het winkelen op onze website, neem contact op met onze klantenservice. Onze medewerkers van de klantenservice staan u graag te woord. Vermeld a.u.b. aan de telefoon dat u hulp nodig hebt.
Welkom! Aanmelden of een nieuw account aanmaken. Details

Online hulp

Algemene voorwaarden van Toys“R“Us GmbH

(geldig vanaf 13 juni 2014)

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere bestelling in de online-shop van Toys“R”Us en Babies“R”Us. Afwijkende algemene voorwaarden behoeven de uitdrukkelijke en schriftelijke bevestiging door Toys”R”US GmbH (hierna te noemen Toys“R”Us). De op het tijdstip van het plaatsen van de bestelling geldige versie van deze algemene verkoopvoorwaarden is telkens van toepassing.

1. De overeenkomst

Voor alle bestellingen in de online-shop van Toys“R“Us und Babies“R“Us is

Toys“R“Us GmbH
Köhlstraße 8
50827 Keulen
Duitsland
service@toysrus.nl
http://www.toysrus.nl
Bestuur:
De heer Dr. Wolfgang Link (bestuurder)
Handelsregister Keulen HRB 16651
BTW-nummer: NL 8030.33.850.B.01

partij bij de overeenkomst.

De overeenkomst zal in de Nederlandse taal worden opgesteld. Op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

In geval van vragen, suggesties of klachten kunt u zich aan de in artikel 20 genoemde klantenservice wenden.

Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend.

Via de online-shop wordt de klant uitgenodigd om een aanbod tot het afsluiten van een koopovereenkomst te doen. Met het verzenden van de bestelling of met een telefonische bestelling door een klant komt de overeenkomst nog niet tot stand. De klant ontvangt per e-mail een bevestiging van de ontvangst van de bestelling (“Bevestiging bestelling”). Dit is zowel bij bestellingen via de online-shop als ook bij telefonische bestellingen het geval. Deze bevestiging van de bestelling is geen aanvaarding van het aanbod, maar dient slechts ter informatie, om de klant te informeren, dat de bestelling door Toys“R“Us is ontvangen.

De overeenkomst met Toys“R“Us komt tot stand, als Toys“R“Us het aanbod van de klant aanvaard. Bij klanten die als communicatiemiddel een e-mailadres hebben aangegeven, wordt de verklaring omtrent de aanvaarding van het aanbod afgegeven op het moment dat Toys“R“Us de verzending van de goederen per e-mail tegenover de klant bevestigd. Bij klanten, die geen e-mailadres hebben aangegeven, vindt de aanvaarding van het aanbod door middel van levering van de goederen aan de klant plaats.

Indien uw bestelling in meer dan één pakket wordt verzonden, kan het voorkomen, dat u voor elk pakket een eigen bevestiging van de verzending ontvangt. In deze gevallen komt met betrekking tot elke bevestiging van de verzending een separate koopovereenkomst over de in die bevestiging van de verzending vermelde producten tot stand.

Voor bestellingen van cadeaubonnen dienen de regelingen ingevolge artikel 11 in acht te worden genomen.

De gegevens met betrekking tot de overeenkomst evenals de tekst van de overeenkomst worden door Toys”R”Us ten behoeve van de afwikkeling van de koopovereenkomst opgeslagen. De klant ontvangt per e-mail een bevestiging van zijn bestelling, waaruit de gegevens met betrekking tot de overeenkomst blijken. De klant heeft daarnaast de mogelijkheid om de opgeslagen gegevens van Toys“R“US in te zien, nadat hij zich opde website heeft aangemeld.

2. Bestellingen

Toys“R“Us biedt via internet goederen aan. In de online-shop van Toys“R“Us en Babies“R“Us kunt u die artikelen bestellen, waarbij in de productbeschrijving “online beschikbaar” is aangegeven.

U kunt de separate productbeschrijvingen op de website van Toys“R“Us inzien. U kunt de artikelen in de winkelwagen leggen en uw bestelling pas op een later tijdstip verzenden. Om die reden vindt de definitieve controle of een artikel beschikbaar is pas plaats op het moment dat u in de online-shop van Toys”R”Us of Babies”R”Us uit uw winkelwagen een bindende bestelling verzendt door op de knop „nu kopen“ te klikken. Houd u er a.u.b. rekening mee dat de beschikbaarheid van de artikelen ook gedurende uw bestelproces kan veranderen.

De prijzen, die op het tijdstip van de bindende bestelling op de website zijn aangegeven, zijn van toepassing. Alle prijzen zijn in Euro en inclusief de wettelijke omzetbelasting. Voor de verzendkosten wordt bovenop deze prijzen een toeslag berekend (zie verdere informatie in artikel 8). Toys”R”Us behoudt zich het recht voor om klaarblijkelijke vergissingen of fouten te corrigeren. Indien een bestelling mislukt, doordat de klant fouten heeft gemaakt bij de invoer van de bestelling, wordt de gehele bestelling automatisch geannuleerd. In het geval van een hernieuwde bestelling kan een eventueel op het tijdstip van de mislukte bestelling oorspronkelijk gehandhaafde aanbiedingsprijs niet meer wordt gehandhaafd.

De minimale waarde van de bestelling dient EUR 15,- te bedragen.

Houd u er a.u.b. rekening mee, dat alle artikelen slechts in hoeveelheden kunnen worden besteld, die voor het privégebruik gangbaar zijn.

Voor bestellingen van cadeaubonnen dient u de regelingen ingevolge artikel 11 in acht te nemen.

3. Aanbiedingsacties en tegoedbonnen

„Actieaanbiedingen en kortingsacties“ van de Toys“R“Us winkels gelden niet zonder meer voor de goederen in de online-shop van Toys“R“Us en Babies“R“Us. Evenzo gelden de actieaanbiedingen en kortingsacties van de online-shops van Toys“R“Us en Babies“R“Us niet zonder meer voor de Toys“R“Us winkels. De op dat moment geldige voorwaarden en de duur van onze in de tijd beperkte acties kunt u telkens daar vernemen, waar ze in de online-shop of de winkel beschreven worden.

De verkoop (bijvoorbeeld via Marktplaats of ebay) evenals de publicatie en het doorgeven van tegoedbonnen van Toys“R“Us is niet toegestaan.

4. Bestelmogelijkheden

De klant heeft de mogelijheid, om de artikelen uit de online-shop van Toys“R“Us und Babies“R“Us op de volgende manieren te bestellen:

Online via de online-shop van Toys“R“Us und Babies“R“Us via www.toysrus.nl en www.babiesrus.nl.

In het kader hiervan kunt u de gewenste artikelen op de website aanklikken en in een virtuele winkelwagen leggen. In de winkelwagen heeft u de mogelijkheid om uw gegevens te bevestigen en eventueel te corrigeren. Daarna kunt u het factuur- respectievelijk afleveringsadres invullen. In een volgende stap kunt u de gewenste betalingswijze kiezen. Aan het einde van de bestelprocedure krijgt u een overzicht van uw bestelling met de totale prijs (inclusief wettelijke omzetbelasting) evenals een opgave van de daadwerkelijke verzendkosten. Met het aanklikken van de button „nu kopen“ geeft u een bindende bestelling van de in de winkelwagen aanwezige artikelen af.

Telefonisch via ons servicenummer: 020 7110972 / ma-vr: 10.00 – 18.00 uur. Houd u er a.u.b. rekening mee dat telefonische bestellingen alleen kunnen worden aangenomen, indien u met creditcard betaalt.

Bestellingen per post, per fax of per e-mail kunnen niet in behandeling worden genomen.

5. Levering

Voor zover niets anders is overeengekomen, vindt de levering op het door u aangegeven afleveringsadres plaats.. Adreswijzigingen dienen uit eigen beweging aan Toys“R“Us te worden medegedeeld. De levering vindt alleen binnen de EU naar Nederland en België plaats. Leveringen aan postbusadressen is eveneens niet mogelijk.

Toys“R“Us gaat ervan uit dat de contractspartij dezelfde blijft, indien het factuur- en afleveringsadres van de klant van elkaar verschillen. In het kader van de nakoming van haar verplichtingen, in het bijzonder bestaande informatieverplichtingen, zal Toys“R“US zich om die reden tot het aangegeven factuuradres richten.

Bij de betaalwijze koop op rekening is de invoer van een afwijkend adres voor de levering niet mogelijk.

6. Transportschade / Kennelijke gebreken / Risico-overgang

U of een door u tot ontvangst gemachtigd persoon dient de goederen na ontvangst op transportschade en andere gebreken te onderzoeken. Indien de geleverde goederen kennelijke materiaal- of productiefouten (transportschade inbegrepen) vertonen, verzoeken wij u om dergelijke fouten direct jegens ons of de medewerker van de pakketdienst of het expeditiebedrijf, dat het artikel bezorgt, te reclameren. Indien u dit verzuimt, heeft dit echter voor uw rechten, die uit de wet voortvloeien, geen gevolgen.

Bij ondernemingen gaat het risico in geval van een koop op afstand met de aflevering van de goederen aan een geschikte transporteur over. Bij consumenten gaat het risico met de overdracht van het gekochte aan de klant over. Indien de koper in verzuim is, wordt dit eveneens als overdracht aangemerkt.

7. Klanten uit Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Groot- Brittannië, Spanje, Portugal, Zwitserland, de Verenigde Staten, Canada,Japan en Australië

Toys“R“Us en Babies“R“Us zijn nog in andere landen met een online-shop vertegenwoordigd: Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Groot-Brittannië, Spanje, Portugal, Zwitserland, de Verenigde Staten, Canada, Japan en Australiën. Voor leveringen in deze landen kunt u terugvallen op de regionale aanbiedingen van de desbetreffende landen.

8. Verzending

De verzending (verzending per express uitgezonderd) van de goederen vindt afhankelijk van de beschikbaarheid van de goederen normaal gezien binnen 2-4 werkdagen na ontvangst van de bestelling door Toys“R“Us plaats.

Voor de verzending van artikelen uit de online-shop van Toys“R“Us en Babies“R“Us worden de hieronder vermelde kosten berekend. De kosten zijn afhankelijk van de wijze van verzending alsmede de bijzondere eigenschappen van het product. De met de verzending verbonden kosten voor porto en verpakking worden door het vaste bedrag voor de verzendkosten slechts gedeeltelijk gedekt. De rest komt voor rekening van de Online Shop van Toys“R“Us en Babies“R“Us. De met uw levering verbonden verzendkosten worden voor het versturen van uw bestelling in het overzicht van de bestelling aan u getoond.

Verzend- en servicekosten

a) Algemene verzendkosten

Onafhankelijk van de waarde van de bestelling (de minimale waarde van een bestelling in de online-shop van Toys“R“Us en Babies“R“Us dient EUR 15,- te bedragen) wordt in Nederland en in België per verzending een standaard bedrag voor de verzendkosten t.h.v. EUR 1,95 in rekening gebracht.

Indien binnen één bestelling gelijktijdig meerdere artikelen worden gekocht, wordt het standaard bedrag voor de verzendkosten slechts eenmaal in rekening gebracht.

b) Express-service

De verzending per express is niet mogelijk, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

c) Goederen die veel ruimte in beslag nemen

Voor artikelen, die separaat per expeditie of als goederen, die veel ruimte innemen moeten worden verzonden (bijvoorbeeld fietsen en andere goederen die veel ruimte in beslag nemen) wordt aanvullend op het vaste bedrag voor de verzendkosten een toeslag t.h.v. maximaal EUR 70,- in rekening gebracht. Deze toeslag wordt hierbij telkens berekend voor elk artikel, dat per expeditie of als goed, dat veel ruimte inneemt moet worden verzonden, Indien de levering van een product per expeditie plaatsvindt of het een product betreft, dat veel ruimte in beslag neemt, wordt dit in de omschrijving van het product vermeld. De precieze kosten bestaande uit de som van het vaste bedrag dat voor de verzendkosten wordt berekend en de toeslag worden u in de winkelwagen getoond.

d) Gescheiden levering / levering in delen

Aanvullende verzendkosten ten gevolge van leveringen, die in verschillende delen worden uitgevoerd en die kunnen worden toegeschreven aan het feit dat de artikelen separaat verpakt en verstuurd dienen te worden of dat afzonderlijke artikelen tijdelijk niet beschikbaar zijn, komen voor rekening van Toys“R“Us und Babies“R“Us.

e) Verzending aan verschillende adressen

Voor het verzenden van artikelen aan verschillende ontvangers met verschillende bezorgadressen worden per bijkomend adres aanvullende kosten in rekening gebracht:

Standaard-levering aan 2 bezorgadressen in totaal EUR 3,90

Standaard-levering aan 3 bezorgadressen in totaal EUR 5,85

Standaard-levering aan 4 bezorgadressen in totaal EUR 7,80

Standaard-levering aan 5 bezorgadressen in totaal EUR 9,75

f) Cadeauservice

Tegen een extra vergoeding van EUR 1,99 (incl. wettelijke omzetbelasting) per verpakking kunt u een artikel uit uw bestelling als cadeau laten verzenden. De vergoeding voor de cadeauverpakking kan niet worden gerestitueerd.

9. Betaling

Voor kopers in Nederland

De betaling van de goederen vindt via creditcard, PayPal of iDEAL plaats.

Bij bestellingen van cadeaubonnen dient u de afwijkende regelingen ingevolge artikel 11 in acht te nemen. Toys“R“US behoudt zich het recht voor, om in op zichzelf staande gevallen bepaalde betalingswijzen uit te sluiten.

De betaling onder rembours, vooruitbetaling of door middel van het versturen van contact geld of cheques is niet mogelijk.

In geval van betaling met een creditcard vindt de afboeking plaats binnen 7 dagen na het sluiten van de koopovereenkomst. Wij accepteren de creditcards Visa, Mastercard en American Express.

Voor kopers uit het buitenland

Buiten Nederland kunnen wij goederen en cadeaubonnen uitsluitend tegen betaling per creditcard leveren.

Algemeen

Onafhankelijk van de gekozen betalingsmethode ontvangt u een factuur. De factuur wordt u ofwel per e-mail toegezonden of is in het pakket bijgesloten.

In geval van verzuim verstuurt Toys“R“Us aanmaningen – daarbij is de toezending per e-mail of per post evenzeer geoorloofd. Houd u er aub rekening mee, dat de in het kader hiervan ontstane kosten bij u in rekening kunnen worden gebracht.

Wijzigingen van uw factuuradres dienen uit eigen beweging aan Toys“R“Us te worden meegedeeld.

10. Eigendomsvoorbehoud

Toys“R“Us behoudt zich de eigendom van de door haar geleverde zaken voor, totdat de koopprijs volledig is betaald.

11. Bestellingen van cadeaubonnen Bestelling van een cadeaubon

De bestelling van een online-cadeaubon vindt in de online-shop van Toys“R“Us und Babies“R“Us plaats. Daar dienen het gewenste bedrag voor de cadeaubon (tussen EUR 5,00 en maximaal EUR 250,00), de naam van de koper, de factuur- en creditcardgegevens, het e-mailadres evenals de naam en het e-mailadres van de ontvanger van de cadeaubon te worden ingevuld. De verwerking van de bestelling en de verzending van de online-cadeaubon per e-mail vindt kosteloos plaats. De verwerkingstijd bedraagt 1-2 werkdagen. Alle prijzen zijn in euro.

Overeenkomst en betaling

De koopovereenkomst voor de cadeaubon komt met de volledige betaling via een creditcard tot stand.

De betaling van de cadeaubon is alleen via creditcard (Visa, MasterCard en American Express) mogelijk. Het bedrag wordt binnen 7 dagen na de bestelling afgeboekt.

Gebruik van de cadeaubon

De cadeaubon kan alleen in de online-shop van Toysrus.nl en Babiesrus.nl voor aankopen worden gebruikt. Indien de koopprijs de waarde van de cadeaubon overstijgt, dan dient het verschil in de bedragen door de besteller te worden betaald. Indien de koopprijs onder de van de cadeaukaart ligt, dan blijft het resterende bedrag als tegoed op de cadeaubon staan en kan de resterende waarde bij een latere aankoop worden gebruikt. Indien het bestelde artikel wordt geretourneerd, wordt het aankoopbedrag op de gebruikte cadeaubon bijgeschreven. Bewaart u de cadeaubon om die reden a.u.b. altijd.Dit geldt eveneens, indein er twee betalingsmethoden met elkaar zijn gecombineerd. De cadeaubon is overdraagbaar en is onbeperkt geldig. Het tegoed kan niet in contanten worden uitbetaald.

Over het tegoed wordt geen rente betaald. Het tegoed op de cadeaubon kan via het internet via www.toysrus.nl of www.babiesrus.nl worden opgevraagd. Uitgever van de cadeaubon is Toys"R"Us GmbH.

12. Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht

Het recht van herroeping

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zaken (in geval van gescheiden leveringen en / of levering in delen respectievelijk de laatste zaak) fysiek in bezit krijgt respectievelijk krijgen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Toys“R“Us GmbH, Köhlstraße 8, 50827 Köln, Duitsland, Tel.: 020 7110972 Fax 0049 – (0) 221 - 5972150 Email: service@toysrus.nl) via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post, fax of e-mail)op de hoogste stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiertoe gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen, die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden, goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen heeft medegedeeld aan ons

Toys“R“US GmbH
Am Lilograben 11
14979 Großbeeren
Duitsland

terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen. Goederen die niet in de vorm van een pakket kunnen worden verstuurd of goederen, die naar België zijn geleverd, halen wij op onze kosten op.

U bent alleen aansprakelijk voor een eventuele waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, die verder gaat dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Voor zover partijen niets anders zijn overeengekomen, bestaat het recht van herroeping niet bij de volgende overeenkomsten:

1. Overeenkomsten tot levering van zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

2. Overeenkomsten tot levering van zaken, die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben.

3. Overeenkomsten tot levering van verzegelde zaken, die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

4. Overeenkomsten tot levering van zaken die nu de levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken.

5. Overeenkomsten tot levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

6. Overeenkomsten tot levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor de geregelde levering van dergelijke publicaties.

Modelformulier voor herroeping

Indien u de overeenkomst wilt herroepen, verzoeken wij u om dit formulier in te vullen en terug te sturen.

- Aan

Toys“R“Us GmbH, Köhlstraße 8
50827 Keulen,
Duitsland
Tel.: 020 7110972
Fax: 0049 – (0) 221 – 5972150
Email: service@toysrus.nl

- Ik/wij(*) deel/ delen u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende zaken/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Besteld op (*)/ ontvangen op (*)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Naam/Namen consument(en)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Adres consument(en)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Datum _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

13. Non-conformiteit

De wettelijke bepalingen inzake non-conformiteit zijn van toepassing.

14. Aansprakelijkheid

De wettelijke bepalingen inzake aansprakelijkheid zijn van toepassing.

15. Minderjarigen

Wij bieden geen producten te koop aan aan minderjarigen. Onze producten kunnen in onze online-shop alleen door meerderjarige klanten worden gekocht. Een bestelling door een minderjarige is alleen mogelijk met medewerking en toestemming van een persoon, die bevoegd is om de ouderlijke macht uit te oefenen.

16. Nietigheid c.q. vernietigbaarheid

De Nederlandse versie van de algemene voorwaarden is ten allen tijde doorslaggevend voor de uitleg van de voorwaarden.

Indien een of meerdere bepalingen in de koopovereenkomst of deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens bepaalde volledig van toepassing. In plaats van de nietige of vernietigbare bepalingen zijn dan de wettelijke bepalingen van toepassing.

17. Wijzigingsvoorbehoud

Toyr“R“Us behoudt zich het recht voor om haar website, regelingen en voorwaarden, deze algemene voorwaarden inbegrepen, te allen tijde te wijzigen. Op uw bestelling zijn de telkens op het moment van bestelling geldige contractuele regelingen en algemene voorwaarden van toepassing.

18. Uitsluiting aansprakelijkheid voor verwijzingen („links“)

Toys“R“Us verwijst op haar website door middel van verwijzingen naar andere websites op het internet. Voor al deze links geldt: Toys“R“Us verklaart uitdrukkelijk, dat zij op geen enkele wijze invloed op de vormgeving en de inhoud van de websites heeft, waarnaar wordt verwezen. Om die reden distantiëren wij ons hiermee uitdrukkelijk van alle inhoud van alle websites van derden, waarnaar wordt verwezen en maken ons de inhoud niet eigen. Deze verklaring geldt voor alle getoonde verwijzingen en voor de inhoud van alle websites, waarnaar verwijzingen leiden.

19. Intellectuele eigendomsrechten

Alle beeldrechten liggen bij Toys“R“Us of haar partners. Het is niet toegestaan deze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

De website is eigendom van TOYS“R“US GmbH, Keulen, en wordt door haar onderhouden.

De complete inhoud van de website, inclusief teksten, grafieken, foto´s, afbeeldingen, bewegend beeld, geluid, illustraties en software is eigendom van Toys“R“Us, haar licentienemers en/of haar Content-Provider. Alle elementen van de website, inclusief het algemene design en de inhoud, zijn door intellectuele eigendomsrechten en andere rechten beschermd. Voor zover op de website niets anders is aangegeven, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website te vermenigvuldigen, te verwerken, te vertalen of op te slaan. In het bijzonder is het ook niet toegestaan om de inhoud van de website inclusief het gebruik van beeld en tekstmateriaal op platformen (zoals bijvoorbeeld ebay) te gebruiken c.q. verwerken.

20. In geval van vragen bereikt u ons als volgt:

Klantenservice:

Telefoon:

Servicenummer: 020 7110972 / ma-vr: 10.00 – 18.00 uur;

E-mail: service@toysrus.nl

Fax: +49 (0) 2151- 763 000 72

Al onze prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten